×
DỊCH VỤ GIẤY PHÉP

Giấy phép nhập khẩu là gì, có mấy loại giấy phép nhập khẩu? Giấy phép nhập khẩu là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép một mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó. Có hai loại giấy phép nhập khẩu là giấy phép nhập khẩu tự động và giấy phép nhập khẩu không tự động.

Khách hàng tiêu biểu

KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7
KH8